tip"; }; function waarschuw() { /* waarschuw eigenaren dat hun wad'n ad binnenkort verloopt */ $morgen = date("Y-m-d",mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+1,date("Y"))); $query = "SELECT * FROM wadn_ads WHERE van<='$morgen' AND views=0;"; $result = mysql_query($query); $total = mysql_numrows($result); if ($total > 0) { for ($rec=0;$rec<$total;$rec++) { $id = mysql_result($result, $rec, "id"); $email = mysql_result($result, $rec, "email"); $van = mysql_result($result, $rec, "van"); $titel = mysql_result($result, $rec, "titel"); $titel = stripslashes($titel); $clicks = mysql_result($result, $rec, "clicks"); $query = "SELECT eigenaam FROM wadn_user WHERE email='$email';"; $useri = mysql_query($query); $eigenaam = mysql_result($useri, 0, "eigenaam"); mail( "$email", "Wad'n advertenties: uw advertentie-termijn loopt binnenkort af", "Beste $eigenaam,\n\n". "Uw Wad'n advertentie met titel '$titel' loopt op $van af.\n". "U kunt de advertentie verlengen door in te loggen bij wad'n advertenties (http://www.vlierus.nl/wadnads/login.php3)\n". "en de advertentie aan te passen (met bijvoorbeeld een nieuwe duur).\n\n". "Uw advertenties is tot nu toe $clicks keer aangeklikt.\n\n\n". "Met vriendelijke groeten,". "\n\nHet Wad'n Advertenties-team". "\nwadn_ads@vlierus.nl", "From: Het Wad'n Ads-team \nReply-To: Het Wad'n Ads-team \nContent-type: text/plain\nX-Mailer: PHP/" . phpversion() ); $query = "UPDATE wadn_ads SET views=1 WHERE id='$id';"; $useri = mysql_query($query); } } }; /* initaliseer */ $script = "bekijk_ads.php3"; if (isset($_REQUEST['alleen'])) { $eiland = $_REQUEST['alleen']; } if (!isset($_REQUEST['eiland'])) $eiland = "alle-eilanden"; else $eiland = strtolower($_REQUEST['eiland']); if (!isset($_REQUEST['onderwerp'])) $onderwerp = "."; else $onderwerp = $_REQUEST['onderwerp']; require('../1inc/open-db.inc'); ?>
Wad'n Ads - Kleine advertenties voor
[advertentie plaatsen]    [Wad'n ad informatie]   

Zoeken

geen Wad'n Ads beschikbaar waarin de zoekterm '$onderwerp' voorkomt.

"; } else { echo "

$total Wad'n Ads geselecteerd waarin de zoekterm '$onderwerp' voorkomt op $eiland.

"; $v_eiland = ""; echo ""; $adsense = 1; for ($rec=0;$rec<$total;$rec++) { $email = mysql_result($result, $rec, "email"); if (!isset($user[$email][1])) { $query = "SELECT eigenaam,website FROM wadn_user WHERE email='$email';"; $useri = mysql_query($query); $user[$email][1] = mysql_result($useri, 0, "website"); $user[$email][2] = $email; $user[$email][3] = mysql_result($useri, 0, "eigenaam"); } $t_eiland = mysql_result($result, $rec, "eiland"); if ($t_eiland != $v_eiland) { if ($v_eiland !="") { echo ""; } echo ""; $v_eiland = $t_eiland; } $id = mysql_result($result, $rec, "id"); $titel = mysql_result($result, $rec, "titel"); $titel = "".stripslashes($titel).""; $foto = mysql_result($result, $rec, "foto"); /* $van = mysql_result($result, $rec, "van"); $duur = mysql_result($result, $rec, "duur"); */ $text = mysql_result($result, $rec, "text"); $text = stripslashes($text); $clicks = mysql_result($result, $rec, "clicks"); /* laat info zien */ echo "\n"; } echo ""; echo "
Lastminute naar $v_eiland
[alles] [komend weekend] [komende midweek]

Waddengids.nl & Noordzeekustgids.nl: vakantiehuizen foto-overzicht van $v_eiland
 
Wad'n Ads van $t_eiland"; if ($adsense) { ?>
"; $aanroep = ""; if ($user[$email][1] != "") $aanroep = ""; if ($foto != "") { echo ""; } else echo ""; echo "
"; echo "$aanroep"; if ($user[$email][1] != "") echo ""; echo " $titel

".nl2br($text)."
"; echo "[Email ".$user[$email][3]."]"; echo "   [".$aanroep."Website]"; echo "   Deze Wad'n Ad is $clicks keer aangeklikt
Lastminute naar $v_eiland
[alles] [komend weekend] [komende midweek]

Waddengids.nl & Noordzeekustgids.nl: vakantiehuizen foto-overzicht van $v_eiland
Verder op Noordzeekustgids.nl foto-overzichten van:

"; } } require('footer.php3'); ?>